عقیق

410,000 تومان

آویز سنگ عقیق نواری تراش برگ با زنجیر نقره ایتالیا 45 سانت مدل زنانه و مردانه مهمترین خاصیت عقیق دفع انرژی منفی است.
این گوهر تقریبا برای همه متولدین ماه های شمسی کاربرد دارد.